Regulamin pobytu w OW WODNIK w Pobierowie

 1. Doba pobytu zaczyna się od godziny 14:00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Przedłużenie okresu pobytu jest możliwe jedynie za wcześniejszym uzgodnieniem tego z kierownikiem Ośrodka.
 2. Należność za pobyt pomniejszona o wartość wpłaconego zadatku oraz opłata klimatyczna pobierane są w dniu przyjazdu, przed przekazaniem kluczy do domku i posesji. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe, okazując dokument z fotografią w celu ustalenia tożsamości.
 3. Przekazanie i zdanie domku odbywa się w obecności personelu OW Wodnik
  Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco w biurze ośrodka.
  Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałych z ich winy lub z winy odwiedzających.
  Zagubienie lub zniszczenie kluczy wiąże się z koniecznością wniesienia przez klientów opłaty w wysokości 50,00 zł.
 4. Na terenie „OW Wodnik” obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 07:00.
 5. Goście przebywający na terenie „OW Wodnik” zobowiązani są przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Zastrzegamy sobie prawo anulowania rezerwacji z zatrzymaniem wpłaconego przez klienta zadatku, w przypadku niestawienia się w drugim dniu rezerwowanego pobytu do godziny 10:00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem „OW Wodnik” istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji na inny wolny termin, bez utraty zadatku.
 7. Rezygnacja klienta z pobytu po odebraniu kluczy od domku lub pokoju nie wiąże się z koniecznością zwrotu dokonanej wpłaty.
 8. Z uwagi na poszanowanie odpoczynku innych gości, na terenie „OW Wodnik” zabronione jest zakłócanie spokoju, w szczególności poprzez wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki oraz zachowanie powszechnie uznane za nieprzyzwoite.
 9. Korzystanie przez dzieci z placu zabaw możliwe jest tylko pod opieką   dorosłych.
 10. Osoby niebędące gośćmi naszego ośrodka nie mogą przebywać na jego terenie w godzinach od 22:00 do 09:00.
 11. Parkowanie samochodów możliwe jest wyłącznie na wyznaczonych do tego miejscach, przy czym do jednego domku lub pokoju przypisane jest jedno miejsce parkingowe.
 12. Zabrania się palenia tytoniu, świec oraz smażenia w domkach i pokojach. Istnieje możliwość smażenia w kuchni oraz  w przygotowanym  miejscu na terenie ośrodka do smażenia ryby. 
 13. W naszym ośrodku mogą przebywać zwierzęta domowe, przy czym właściciele zobowiązani są do ich nadzoru, jak również do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy.
 14. Opłata za zwierzęta wynosi 10 zł/dobę (w okresie wakacyjnym), przy czym pobyt zwierząt możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu.
Strona używa ciasteczka przeglądarki (tzw. cookies) Dowiedź się więcej Zamknij